Kunadacsi Paprika Szárító és Őrlő Nonprofit Kft.

Térkép

Magyar Falu Program pályázatai


TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00012 Csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Kunadacson


TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00047 Kunadacsi Igazgyöngy Óvoda energetikai korszerűsítése


EFOP 1.5.3-16-2017-00072 Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmiklósi járásban


EFOP 3.9.2-16-2017-00007 Humán kapacitások fejlesztése a Kunszentmiklósi járásban


TOP-5.3.1.-16-BK1-2017-00006 „A helyi identitás és kohézió erősítése”
NEA pályázatok


"TOP-3.2.1-15-BK1-2016-0002 azonosítószámú Kunadacs-Ladánybene Általános Iskola energetikai felújítása"


KÖFOP – 1.2.1-VEKOP-16 azonosító számú „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”


Hasznos hírek

KÖFOP – 1.2.1-VEKOP-16 azonosító számú „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”


 

 

 

 

 

Kunadacs Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Kunadacs Község Önkormányzata pályázatot nyert a KÖFOP – 1.2.1-VEKOP-16 azonosító számú „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázati felhívás keretén belül.

Önkormányzatunk a „Kunadacs Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01232 azonosító szám alatt 5.998.450,- Ft., azaz ötmillió – kilencszáznyolcvanezer – négyszázötven forint 100% támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A támogatás keretén belül:

-          eszköz – szoftver vásárlás (számítógép, laptop, monitor, multifunkciós nyomtató és kártyaolvasó): 3.298.500,-

-          projektmenedzsment: 149.959,- Ft

-          nyilvánosság: 29.991,-

-          oktatáson történő részvétel utazási költsége: 180.000,-

-          informatikai rendszerek tesztelése és élesítése: 240.000,-

-          önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migráció: 1.320.000,-

-          működésfejlesztés: 780.000,- valósul meg.

Kunadacs és Kunpeszér Község Önkormányzatának 2018. január 1. napjával kötelező csatlakoznia az ASP rendszerhez.

Az elektronikus közigazgatás kiterjesztésének legfőbb eleme az önkormányzatoknál folyó közigazgatási munka informatikai eszközökkel való támogatása. Az önkormányzati feladatellátás egységességének biztosítása, az ország pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében a feladatellátáshoz az állam biztosít központi információs rendszer szintű támogatást. Ez a rendszer az ASP. Az ASP rendszert a Kormányzat a Magyar államkincstár útján fogja működtetni. A pályázat keretében beszerzett eszközökből részesül Kunpeszér település is, mivel 2013.03.01. napjától a kunadacsi és a kunpeszéri hivatal Közös Önkormányzati Hivatalként működik.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.06.30.