Kunadacsi Paprika Szárító és Őrlő Nonprofit Kft.

Térkép

Magyar Falu Program pályázatai


VP6-19.2.1-78-2-27 Települések közösségi tereinek kialakítása, fejlesztése


VP6-19.2.1-78-3-17 Civil szervezetek eszközbeszerzése


TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00012 Csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Kunadacson


TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00047 Kunadacsi Igazgyöngy Óvoda energetikai korszerűsítése


EFOP 1.5.3-16-2017-00072 Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmiklósi járásban


EFOP 3.9.2-16-2017-00007 Humán kapacitások fejlesztése a Kunszentmiklósi járásban


TOP-5.3.1.-16-BK1-2017-00006 „A helyi identitás és kohézió erősítése”
NEA pályázatok


Hasznos hírek

NEA pályázatok


        

 

Kunadacsi Községi Sportegyesület nyertes pályázata 2020-ban

A sportegyesület Nemzeti Együttműködési Alap által kiírt pályázaton 2 400 000 forint támogatást nyert fejlesztéséhez és működésének fenntartásához. A NEA-MA-20-O-M-0550 azonosítószámú pályázattal a fejlesztés keretében sport-felszereléseket szereztünk be, valamint a focimérkőzéseknek is helyet biztosító sportpálya karbantartását, füvesítését végeztük el. A fejlesztéssel, és az önkéntesek által vállalt folyamatos gondozással – bízunk benne - hosszú távon is megteremtettük a biztonságos sporttevékenység lehetőségét a településen. Az elmúlt időszakban jelentősen nőtt az egyesület tagjainak létszáma. Az utánpótlás korú gyerekek részére hetente két edzést tartunk. Augusztus 20-án focitornát rendeztünk a környező városok, települések csapatai és testvértelepülésünk, Apc csapatának részvételével.

Kunadacs Községi Sportegyesület 2016-ban elnyert pályázata

 

A Kunadacsi Községi Sportegyesület 1989 óta aktívan működik. A szervezet célja: a rendszeres sportolás, edzés, versenyzés biztosítása. Az egyesület a községben elősegíti az oktatási intézmény tanulói, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét.

A helyi rendezvényeknek - falunap, szüreti mulatság, sportnap, iskolai sport rendezvények - aktív résztvevője, minden évben a mérkőzéseivel, sportjátékaival. A település sportpályáját az egyesület tagjai társadalmi munka keretében gondozzák és ápolják.

A községben nagy szükség van a sportélet megerősítésére, fellendítésére. Nagyon fontos a gyermekek, ifjúság sportra nevelése, ösztönzése, ami a közösségi élet megerősítését is szolgálja. A szervezet, céljainak megvalósulását társadalmi munka és önkéntes támogatók segítségével biztosítja. Az egyesület céljainak megvalósítása, és a közösségi élet szervezése érdekében szorosan együttműködik az önkormányzattal, intézményekkel és a társadalmi szervezetekkel (Összefogás Kunadacs Jövőjéért Egyesület, Kunadacsi Polgárőr Egyesület, Felső-Kiskunsági Gazdaságfejlesztő Alapítvány, Életet az éveknek nyugdíjasklub, Róna Vadásztársaság). A településen fontos és szükséges a sport, a mozgás népszerűsítése és megkedveltetése. A fitneszeszközök beszerzésével ösztönözzük a felnőtteket és a gyermekeket egyaránt a közös mozgásra, a szabadidő hasznos eltöltésére.

Működésük biztosítása mellett - a nevelési és oktatási intézmények, sportpálya és a sportcsarnok közvetlen környezetében - egy kültéri fitnesz szabadidő parkot szeretnének létesíteni. 

Ehhez az egyesület 2016. évben NEA működési pályázat keretében 980.000,-Ft vissza nem térítendő pályázati támogatást nyert kültéri eszközök beszerzésére, melyhez Kunadacs Község Önkormányzata 109.500,-Ft önrészt biztosított Az összegből mászótornyot kígyórúddal, lépegető egyensúlyozót és fitneszeszközöket vásároltak. Továbbra is folyamatosan keresik a pályázati lehetőségeket, hogy bővíteni tudják az eszközparkot. A már meglévő eszközöket – melyek a focipálya mellet vannak elhelyezve - bárki kedvére használhatja.

 

      

 

   Kunadacsi Polgárőr Egyesület

 

Az egyesület önkéntes tagjaink száma jelenleg 31 fő. A település belterületén és a tanyás külterületen hetente többször tartanak járőrszolgálatokat. Kunadacs község lakosságának széles körű bevonásával az egyesület azon munkálkodik, hogy Kunadacs község közigazgatási területén a tulajdon és vagyon elleni, valamint az erőszakos és garázda jellegű bűncselekmények száma csökkenjen, majd megszűnjön. Céljuk még a gyermekek és fiatalok bűnözésben való részvételének megelőzése, az állampolgári fegyelem erősítése, a közvetlen környezet és az egész társadalom iránti felelősség igényének fokozása. Ennek érdekében az egyesület tagjai 2762 órát töltöttek szolgálatban egy év alatt.

A tagok természetesen függetlenül attól, hogy járőrszolgálatot teljesítenek-e, figyelnek a település rendjére.  

Az egyesület a céljainak megvalósítása érdekében szorosan együttműködik az önkormányzattal, a helyi nevelési és oktatási intézményekkel, egészségügyi és szociális intézményekkel, a társadalmi szervezetekkel, a mezőőrrel, tanyagondnokkal, körzeti megbízottal és a rendőrkapitánysággal.

Aktív résztvevői, támogatói a közösségi rendezvények megvalósításának (falunap, szüreti felvonulás). Kapcsolatot tartanak fenn a szomszédos települések polgárőr szervezeteivel és szükség esetén kisegítik egymást.

A település külterülete, a tanyák az elkövetők, átutazó bűnözők kedvelt helyszínei. A közrendet és a közbiztonságot veszélyeztető cselekmények megelőzése és a külterületen élők fokozott védelme indokolja a megfigyelő kamerák kihelyezését.

2016. évben a Kunadacsi Polgárőr Egyesület pályázatot nyújtott be a Nemzeti Együttműködési Alaphoz, melyen 1 000 000 ft vissza nem térítendő támogatást nyert.

A támogatási összegből és a Községi Önkormányzat által biztosított önerőből történik meg a térfigyelő kameraredszer kiépítése 2017 márciusában a településen.

Az egyesület tevékenysége nagyban hozzájárul ahhoz, hogy Kunadacs nyugodt, biztonságos település legyen az itt lakók és az ide érkezők számára.