Kunadacsi Paprika Szárító és Őrlő Nonprofit Kft.

Térkép

Magyar Falu Program pályázatai


TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00012 Csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Kunadacson


TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00047 Kunadacsi Igazgyöngy Óvoda energetikai korszerűsítése


EFOP 1.5.3-16-2017-00072 Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmiklósi járásban


EFOP 3.9.2-16-2017-00007 Humán kapacitások fejlesztése a Kunszentmiklósi járásban


TOP-5.3.1.-16-BK1-2017-00006 „A helyi identitás és kohézió erősítése”
NEA pályázatok


"TOP-3.2.1-15-BK1-2016-0002 azonosítószámú Kunadacs-Ladánybene Általános Iskola energetikai felújítása"


KÖFOP – 1.2.1-VEKOP-16 azonosító számú „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”


Hasznos hírek

IGAZGYÖNGY ÓVODA

 

 

 

 

 
 
Cím: 6097 Kunadacs, Petőfi S. u. 3.

 

  Telefon: 20/365-4406

 

 

E-mail: kunadacsovi@freemail.hu


 

Óvoda az 1970/71-es tanévtől működik településünkön.

 

Először egy csoporttal kezdte meg működését a művelődési házban. Két óvónő és egy dajka foglalkozott a gyerekekkel. Az akkori szülők szemléletének megváltoztatása fontos feladat volt az indításkor és az új intézmény felépítésekor. Amikor kész lett az óvoda épülete akkor megtörtént az átköltözés.

1977/78-as évtől kétcsoportos óvodaként működött, három óvónővel és két dajkával. Aztán a rohamos létszámnövekedés szükségessé tette az intézmény és konyhájának bővítését, sőt egy időben a harmadik csoport az iskolai szolgálati lakásban kapott helyet. A három csoporttal közel 10 évig dolgoztunk. Ekkor hat óvónő, három dajka és egy takarítónő dolgozott az intézményben.

1995 után csökkent a gyerekek létszáma és újra elégnek bizonyult az épületünk. Jelenleg két csoporttal dolgozunk, két-két óvónővel, két dajkával és egy takarítónővel.

 

Az óvodánk kezdettől fogva az általános iskola intézménye volt. Aztán 1996-ban egy kis időre önállósodtunk, majd 2007-ben Ladánybenével közös igazgatás alá kerültünk. Jelenleg ismét  Kunadacs Község Önkormányzata a fenntartónk. Mind két csoport, vegyes csoport. A gyerekeket minden év szeptemberében barátságos, otthonos csoportszobák fogadják. 

 

Megbízott vezető:Szabóné Hatos Jolán

 

Munkánkat az általunk átdolgozott HOP-ból végezzük.

.

Óvodánk saját konyhával rendelkezik, amelyben az óvodások és az iskolások részére főznek. 1990-től a szociális étkeztetést is az óvoda konyhája látja el.

 

Óvodánk nemrég ünnepelte negyvenéves évfordulóját. A meghitt ünnepségen részt vettek az egykori és jelenlegi dolgozók is.

 

Minden évben gyerekzsivajtól hangos az épület, s jó idő esetén gyerekek veszik birtokukba az udvart, amely tele van érdekesnél érdekesebb játékokkal.

 

Hitvallásunk:

„Fogd a kezét, hogy érezze kezed melegét és erejét!

Engedd el a kezét, de csak akkor, ha ezt ő kívánja!

    Tartsd nyújtva a kezed, ha szükség van rá elérhesse!”

 

                                                (ismeretlen szerző)

 

 
 
 
Napközi Otthonos Óvoda
 
 

 

 
 
 

 

Napközi otthonos óvoda