Kunadacsi Paprika Szárító és Őrlő Nonprofit Kft.

Térkép

Kunadacsi Közösségi Információs Központ és Könyvtár épületenergetikai korszerűsítése


Magyar Falu Program pályázatai


VP6-19.2.1-78-2-17 Települések közösségi tereinek kialakítása, fejlesztése


VP6-19.2.1-78-3-17 Civil szervezetek eszközbeszerzése


TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00012 Csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Kunadacson


TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00047 Kunadacsi Igazgyöngy Óvoda energetikai korszerűsítése


EFOP 1.5.3-16-2017-00072 Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmiklósi járásban


EFOP 3.9.2-16-2017-00007 Humán kapacitások fejlesztése a Kunszentmiklósi járásban


TOP-5.3.1.-16-BK1-2017-00006 „A helyi identitás és kohézió erősítése”
Hasznos hírek

Sajtóközlemény CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS KUNADACSON - 2021. MÁRCIUS

A TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00012 azonosítószámú, „Csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Kunadacson” című projektből megvalósult Kunadacson a csapadékvíz elvezetése. A fejlesztés az Európai Unió támogatásával valósult meg. A vissza nem térítendő támogatás összege: 46 millió forint.


Kunadacs település nagy részén teljesen megoldatlan volt a vízelvezetés. A veszélyeztetettség az eseti jelleggel jelentkező – nagy mennyiségű, rövid idő alatt lehulló, vagy éppen a tavaszi hóolvadáskor jelentkező csapadékmennyiségből adódnak. Erre a problémára jelen megoldást a fejlesztéssel érintett területeken a szikkasztó árkok mielőbbi kialakítása. A beruházás helyszínéül kiválasztott utcák nem rendelkeztek csapadékvíz elvezetési árkokkal, a felgyülemlett víz nem tudott elfolyni a területről, a hirtelen jelentkező csapadék gondot okozott, mind a lakosság, mind az épületállomány számára és az utcák állapotára is veszélyt jelentett. A felújított belterületi útszakaszok állagmegóvása is indokolta a csapadékvíz elvezető árkok létesítését.

A TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00012 azonosítószámú, „Csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Kunadacson” című projekt támogatással megépültek a csapadékvíz elvezető árkok.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, 46 millió forint európai uniós támogatás segítségével.

A fejlesztés eredményeként a veszélyeztetett utcákban, közterületeken kiépültek a földmedrű és burkolt szikkasztó árkok. A fejlesztés keretében 3664 méter földmedrű és 652 méter burkolt árok valósult meg.

A megvalósulás helyszínei: Arany János utca, Rákóczi Ferenc utca, Ady Endre utca, Katona József utca, Árpád utca, Bem utca, Deák Ferenc utca, Széchenyi utca, Hunyadi János utca, Bem utca, József Attila utca

A projektet Kunadacs Község Önkormányzata valósította meg. A projekt zárásának időpontja: 2020. december 31.

A projektről bővebb információt a www.kunadacs.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

 

Kunadacs Község Önkormányzata

6097. Kunadacs, Rákóczi utca 2.

Telefon: 76/558-131

e-mail cím: kunadacs.ph@tanet.hu