Kunadacsi Paprika Szárító és Őrlő Nonprofit Kft.

Térkép

Kunadacsi Közösségi Információs Központ és Könyvtár épületenergetikai korszerűsítése


Magyar Falu Program pályázatai


VP6-19.2.1-78-2-17 Települések közösségi tereinek kialakítása, fejlesztése


VP6-19.2.1-78-3-17 Civil szervezetek eszközbeszerzése


TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00012 Csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Kunadacson


TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00047 Kunadacsi Igazgyöngy Óvoda energetikai korszerűsítése


EFOP 1.5.3-16-2017-00072 Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmiklósi járásban


EFOP 3.9.2-16-2017-00007 Humán kapacitások fejlesztése a Kunszentmiklósi járásban


TOP-5.3.1.-16-BK1-2017-00006 „A helyi identitás és kohézió erősítése”
Hasznos hírek

Tájház megnyitó rendezvénye 2012.10.31.


 Tájház nyílt Kunadacson a kiskunsági régióról és a gyógynövénygyűjtésről

                                                                           

 

Kunadacs, 2012. október 31. – A régiót és a régióban található gyógynövényeket bemutató tájház nyílt Kunadacson, a helyi önkormányzat és a CENTRAL EUROPE Programme támogatásával, a Traditional and wild projekt keretein belül. A tájházban bemutatják a régi gyógynövénygyűjtési hagyományokat, valamint azt is, hogy napjainkban hogyan lehet felhasználni a természetvédelmi területeken gyűjthető növényeket.

 

„A tájház első teremében a kiskunsági régiót mutatjuk be képekkel és leírásokkal, a másodikban pedig a begyűjtött növények felhasználási módjait és a belőlük készült termékeket” – mondta el Szántai József, a Traditional and wild projekt kunadacsi projektmanagere. „Mindkét teremben helyet kapnak a helyi, illetve tájjellegű relikviák is” – tette hozzá Szántai József.

 

„Nagy örömünkre szolgál, hogy Kunadacson tájház nyílik, melynek létrehozását a helyi önkormányzat örömmel támogatta. Fontos számunkra, hogy lakosaink és a ide látogatók is minél többet tudjanak a tájjellegű értékekről, ezek között a kiskunsági régióhoz szervesen hozzátartozó természetes növényi kincsekről valamint azok hasznosítási lehetőségeiről” – mondta el Dunai László, Kunadacs polgármestere. „Bízunk benne, hogy ennek köszönhetően Kunadacs túrista-forgalma növekedni fog, valamint hogy az ország más régióiból a speciális ismereetekre vágyó  iskolások is ellátogatnak hozzánk” – emelte ki Dunai.

 

A Traditional and wild projekt négy ország és kilenc partnerszervezet tevékenységét fogja össze. A projekt célja, hogy összegyűjtse és rendszerezze a vadon élő gyógynövényekkel kapcsolatos népi hagyományokat, értékes ismereteket és gyakorlati megoldásokat. A projekt számára biztosított időszak – 2011-2014 – végére a résztvevő szervezetek olyan gazdasági modellt dolgoznak ki, amely célja egyrészt a természettel kapcsolatos hagyományok megőrzése és továbbadása, valamint az, hogy a vadon élő növények korszerű gyűjtési és feldolgozási módját megismertetve megélhetési alternatívát adjon az alacsony foglalkoztatású területek lakóinak.

A vadon termő növények, köztük a gyógy– és fűszernövények gyűjtéséhez sokféle ismeretre van szükség. A gyűjtőnek tisztában kell lennie azzal, hogy hol keresse, hogyan ismerje fel az egyes fajokat, melyiket mire használja. Ez a tradicionális ismeretanyag korábban generációról generációra szállt, napjainkban azonban szinte teljesen eltűnőben van. Az alapanyaggyűjtés is egyre inkább csökken, illetve sokszor ökológiailag nem fenntartható módon zajlik. Közép-Európa egyelőre azon fő exportőrök között van, akik hagyományosan sokféle növényi alapanyagot szállítanak nyugat-európai feldolgozóknak.

 

A Traditional and wild projekt céljai között szerepel a növények gyűjtésével kapcsolatos hanyatló ismeretanyag összegyűjtése, valamint a gyengülő kulturális hagyományok megőrzése, széleskörű megismertetése. Ezt a célt segíti a most megnyílt tájház is. Ugyancsak a célok között szerepel Közép-Európa vidéki részein élő hátrányos helyzetű társadalmi csoportok megélhetésének javítása a fenntartható gyűjtési tevékenység megismertetésével, gyakorlásával. A projektben részt vevő szervezetek kialakítják a fenntartható szemléletű alapanyaggyűjtés és feldolgozás módjait is, ami speciális esetekben természetközeli vagy védett élőhelyeken is folytatható.

Az eredmények eléréséhez a Traditional and wild projekt együttműködő szervezetei felmérik és értékelik a természeti és társadalmi erőforrásokat, etnobotanikai ismereteket azokban a közép-európai régiókban, melyeket képviselnek Csehországban, Szlovéniában, Lengyelországban és természetesen Magyarországon. Hazánkban a Kiskunság és az Ormánság e felmérések súlypontja.

A munka során a partnerek összehasonlítják a régiók helyzetét a vadon termő növények jelenléte, spektruma, hasznosíthatósága, tehát biológiai és környezeti jellegzetességei szerint. Létrehozzák a kiválasztott régiókban található hasznos növények adatbázisát, felmérik a régióra jellemző társadalmi, etnikai, kulturális potenciált, a régió nyitottságát, foglalkoztatási szintjét, majd értékelik, melyek az általánosítható illetve speciális jellegzetességek. Az ilyen többdimenziós regionális elemzésekre és a jó partneri kapcsolatokra épülhet a  „transznacionális” piaci modellt megalkotása, amelyben javaslatokat tesznek és módszereket adnak a hagyományos növényfelhasználás ismereteinek megőrzésére és elterjesztésére. Érdekes és szakmailag jól felszerelt bemutató tereket hoznak létre öt régióban, amelyek a képzést és az információk átadását segítik majd széles népcsoportok számára, az iskolásoktól a helyi lakosságon át a kutatókig. Ilyen bemutató tér készült most el Kunadacson is, elősegítve a helyi, és az ide kiránduló lakosság témával kapcsolatos informálódását, a modell „továbbgördülését”.

 

 

Háttérinformáció:

A Traditional and wild projekt európai uniós támogatásból megvalósuló kezdeményezés, négy országban működő kilenc szakmai szervezet tevékenységét fogja össze. A program célja, hogy összegyűjtse és rendszerezze a vadon élő gyógynövényekkel kapcsolatos információkat. A program végére a résztvevő szervezetek olyan szociális és gazdasági modellt dolgoznak ki, amely célja egyrészt a hagyományok megőrzése és továbbadása, valamint az is, hogy a vadon élő gyógynövények gyűjtési módját megismertetve az alacsony foglalkoztatású területek lakóival, csökkenjen a munkanélküliség.

A program vezetője a Budapesti Corvinus Egyetem Gyógy- és Aromanövények Tanszéke.

A közös munkában három további országban, Csehországban, Szlovéniában és Lengyelországban működő partnerszervezetek vesznek részt.

A projekt az CENTRAL EUROPE Programban az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg.

 

http://traditionalandwild.eu/hu/

http://www.facebook.com/traditionalandwild.HU