Kunadacsi Paprika Szárító és Őrlő Nonprofit Kft.

Térkép

Kunadacsi Közösségi Információs Központ és Könyvtár épületenergetikai korszerűsítése


Magyar Falu Program pályázatai


VP6-19.2.1-78-2-17 Települések közösségi tereinek kialakítása, fejlesztése


VP6-19.2.1-78-3-17 Civil szervezetek eszközbeszerzése


TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00012 Csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Kunadacson


TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00047 Kunadacsi Igazgyöngy Óvoda energetikai korszerűsítése


EFOP 1.5.3-16-2017-00072 Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmiklósi járásban


EFOP 3.9.2-16-2017-00007 Humán kapacitások fejlesztése a Kunszentmiklósi járásban


TOP-5.3.1.-16-BK1-2017-00006 „A helyi identitás és kohézió erősítése”
Hasznos hírek

A Traditional and wild projektről


 

Településünk részvételével 2011. május 1-én indult az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERDF) és a Magyar Állam támogatásával a „Promoting traditional collection and use of wild plants to reduce social and economic disparities in Central Europe” (A vadnövények hagyományos begyűjtésének és felhasználásának elősegítése a szociális és gazdasági egyenlőtlenségek csökkentése érdekében Közép-Európában) című Central Europe projekt.

A projekt célja, hogy 9 nemzetközi partner, több kistérségi régió bevonásával, a vadon termő gyógynövények gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatos ismeretek összegyűjtse és megőrizze a következő generációk számára. Célunk emellett, hogy a gyógynövények révén az elmaradott régiók és hátrányos helyzetű kisebbségek foglalkoztatottságát fokozza. A projekt végére a partnerek a Közép-Európai régióra érvényes ajánlásokat fogalmaznak meg.

 

Projekt Partnereink


Vezető partner
Budapesti Corvinus Egyetem,
Gyógy- és Aromanövények Tanszék
H-1118 Budapest, Villányi út 29-43.
http://gyogynoveny.uni-corvinus.hu/index.php

 

Közreműködő Partnerek
WWF Hungary együttműködésben a TRAFFIC szervezettel
http://www.wwf.hu/
www.traffic.org/

 

Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont
Szolgáltató Nonprofit Kft.
(Dél-Dunántúl, HU)
http://www.ddrfk.hu/en.html

 

"PRO CARPATHIA"
Podkarpackie Tartomány Fejlesztési
és Népszerűsítési Egyesülete
(Podkarpackie, PL)
http://www.procarpathia.pl/en/

 

Kozjansko Fejlesztési Ügynökség
(Slovenija, SI)
http://www.ra-kozjansko.si/en/

 

BIT Planota Alapítvány
(Slovenija, SI)
http://www.fundacija-bitplanota.si

 

Mendel Egyetem, Brno
(Jihovychod, CZ)
http://mendelu.cz/en

 

A dél-morvaországi Brno Régió
Regionális Agrárkamara
(Jihovychod, CZ)
www.kisjmk.cz