Kunadacsi Paprika Szárító és Őrlő Nonprofit Kft.

TOP PLUSZ-3.3.1-21-BK1-2022-00027 azonosító számú projekt „Kunadacsi Igazgyöngy Óvoda Infrastrukturális fejlesztése”


Kunadacsi Közösségi Információs Központ és Könyvtár épületenergetikai korszerűsítése


Magyar Falu Program pályázatai


VP6-19.2.1-78-2-17 Települések közösségi tereinek kialakítása, fejlesztése


VP6-19.2.1-78-3-17 Civil szervezetek eszközbeszerzése


TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00012 Csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Kunadacson


TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00047 Kunadacsi Igazgyöngy Óvoda energetikai korszerűsítése


EFOP 3.9.2-16-2017-00007 Humán kapacitások fejlesztése a Kunszentmiklósi járásban


EFOP 1.5.3-16-2017-00072 Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmiklósi járásban


TOP-5.3.1.-16-BK1-2017-00006 „A helyi identitás és kohézió erősítése”


Hasznos hírek

TOP PLUSZ-3.3.1-21-BK1-2022-00027 azonosító számú projekt „Kunadacsi Igazgyöngy Óvoda Infrastrukturális fejlesztése”

 

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BK1-2022-00027

Kunadacsi Igazgyöngy Óvoda Infrastrukturális fejlesztése

 

 A projekt alapadatai:


A kedvezményezett neve:     Kunadacs Község Önkormányzata

 A fejlesztés tárgya:               Kunadacsi Igazgyöngy Óvoda bővítése tornaszobával

A szerződött támogatás összege:              80 750 000 Ft

A projekt tervezett befejezési dátuma:     2024.12.31.

A projekt azonosító száma:        TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BK1-2022-00027

 

 

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A Kunadacsi Igazgyöngy Óvoda 6097 Kunadacs, Petőfi Sándor utca 3 (hrsz: 194) alatti intézmény kettő csoporttal működik. A község egyetlen óvodájának épülete a település egyik központjához közeli utcájában található, jól megközelíthető helyen. Az intézmény feladata a 2,5-3-6-7 éves gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének biztosítása, a gyermeki személyiség kibontakoztatása, az életkori és egyéni sajátosságok, az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.

Az óvoda Pedagógiai Programjában – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – kiemelt szerepet kap a gyermekek mozgásfejlesztése, szükségleteik és mozgásigényük kielégítésével, mozgáskoordinációjuk differenciálásával, meglapozva ezzel az egészséges életmódot és életvitelt, ami össztársadalmi érdek.

A helyi adottságok miatt a kötelezően előírt tornaszoba és szertár kialakítása kizárólag új épületrész építésével és a jelenlegi épülethez való hozzátoldásával oldható meg. A tornaszoba és a szertár egy épülettömegen belül kerül kialakításra, amit egy nyaktag, az előtér köt össze a meglévő óvoda épülettel. Előtér 22,22 m2, tornaszoba 60 m2, szertár 15,6 m2.