Projektről
Projekt alapadatai

A projekt címe

„Kunadacs Község, közösségi szennyvízelvezetésének és tisztításának megoldása szennyvízcsatorna hálózat, és szennyvíztisztító telep létesítésével”

Projekt azonosító

DAOP-5.2.1/C-11-2012-0001

Projektgazda neve:

Kunadacs Község Önkormányzata

Projektgazda székhelye

6097 Kunadacs Rákóczi utca 2

Támogatás mértéke

315 895 067 Ft (90 %)

Teljes önrész

35 099 452 Ft (10 %)

A program teljes költségvetése

350 994 519 Ft

A kivitelezés megkezdésének időpontja

2013. november 26.

A projekt megvalósítás befejezésének tervezett időpontja

2014. november 26. (2015.02.26)

 

A projekttel közvetlenül érintett

1557 fő

Lakott a beruházásba bevont ingatlanok száma

495 bekötés
Finanszírozás

  • Teljes önrész: 35 099 452 Ft (10 %) + 5 000 000 Ft nem elszámolható költség.
  • Az önkormányzat a beruházáshoz szükséges önrész finanszírozására 2013.05.07-én NFM önerő alapból 3 263 115 Ft vissza nem térítendő önerő-támogatásban részesült. A 2014-es évi költségek fedezésére pedig 8 711 721 Ft önerő támogatási igényt nyújtott be.
  • 2013.11.21-én az önkormányzat további 23 124 616 Ft BM önerő támogatást nyert el (BMÖMAL-130-13170822-03)

 

A önkormányzat a projekt támogatott műszaki részének megvalósításához nem kér lakossági hozzájárulást.
A beruházás célja

Kunadacs község közigazgatási területén  a belterületi ingatlanok gravitációs  csatornahálózattal való ellátása.

 

- 13963 m hosszú gravitációs szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése -3 db szennyvízátemelő a kapcsolódó nyomóvezetékekkel (4 db) -1 db 3 fokozatú 110m3/nap kapacitású biológiai szennyvíztisztító telep építése a kapcsolódó ellátó és elvezető közművekkel

 

Előnye

 

- A belterületi lakosság  komfort érzet növekedése -Belterületi ingatlanok értéknövekedése -Külterületi lakosság és vállalkozások részére korszerű helyi szippantott szennyvízfogadó kiépítése -Tisztább, biztonságosabb, egészséges  környezet biztosítása mindannyiunknak, gyermekeinknek.
A beruházás jelentősége

A megépülő vezetékhálózat hosszú távon biztosítani tudja, és biztonságosan felválthatja a meglévő, környezetvédelmi szempontból rossz szennyvíz elhelyezési gyakorlatot.

A beruházás megvalósításával Kunadacs is csatlakozhat azon fejlett települések táborába ahol az alapinfrastruktúra hálózatok a lakosság rendelkezésre állnak


A beruházás rövid története

Előkészítés

 

2011. márciusában indult meg az előkészítés

2011.06 hó - Kiválasztásra került a tervező a pályázati tervek elkészítésére

2011.11 hó - Kiválasztásra került a pályázat tanulmányainak elkészítését végző szervezet.

2012.05.02. - Beadásra került a kész pályázat

2012.10.02. Az önkormányzat értesítést kapott a pályázat nyertességéről

2012.12.17. Megkötésre került a Támogatási Szerződés

 

Megvalósítás I.

 

2013.01.17 kiválasztásra kerülnek a projekt megvalósításában résztvevő szakszolgáltatók (PM, MME, KV, HTK, PR)

2013.01.25. Megindul a kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás

2013.03.05. Megkötésre kerül a kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó szerződés

2013.06.26. Megindul a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás

2013.11.26. Megkötésre kerül a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés. A kivitelező szerződésben vállalt végteljesítése 2014.11.26.